Fractie Fractie Franssen heeft enige weken geleden op een informatiebijeenkomst over het subsidie- en-accommodatiebeleid kennis genomen van het onwetende en groot ongenoegen onder de voetbalverenigingen over het in rekening brengen van de kosten voor het maaien van de voetbalvelden. De voetbalverenigingen in Gulpen – Wittem hebben zich beklaagd dat nadat het laatste gesprek dat met hen is gevoerd in 2006 het College van B&W nu in april 2009 melding maakt  van het in rekening brengen van het maaien.

de fracties GroenLinks en Fractie Franssen hebben in oktober 2006 het College met klem gevraagd de voetbalverenigingen vooralsnog niet te laten opdraaien voor de kosten van het maaien van hun velden. Ook de coalitiefracties is gevraagd om steun te verlenen aan deze oproep. Wethouder Verhoeven was destijds niet bereid het verzoek te honoreren.

Wij vinden het dan ook onwenselijk dat nu, terwijl het subsidie en accommodatiebeleid nog door de Raad moet worden vastgesteld, het College overgaat tot het in rekening brengen van het maaien van de velden voor de kosten van €40.000 euro per jaar. Daarnaast vinden wij het vreemd dat verenigingen niet de mogelijkheid wordt geboden om zelf het maaien voor hun rekening te nemen, dit kan kostenbesparend werken naar zowel de verenigingen als de gemeente toe.

Samen met GroenLinks hebben wij dan ook de volgende motie die wij op de Raadsvergadering van 20 mei a.s. zullen inbrengen voorbereid:

Wij dragen het College van B&W op af te zien van het vanaf 1 augustus 2009 bij de voetbalverenigingen in rekening brengen van de kosten  voor het het maaien van hun velden; en de kwestie van het maai-onderhoud van velden mee te nemen in het totaal van het op elkaar af te stemmen accommodatie- en subsididebeleid met betrekking tot de sportverenigingen in onze gemeente.