De afgelopen weken heeft onze fractie verschillende vragen en klachten binnengekregen over de tarieven  die worden gehanteerd bij het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart door de gemeente Gulpen – Wittem.
Fractievoorzitter Piet Franssen en fractielid Robbert Dautzenberg hebben het College verzocht opheldering te geven over het verstrekken van gehandicaptenparkeerkaarten en de daarbijbehorende kosten en hoe deze in verhouding zijn met omringende gemeenten. Onze fractie is geschrokken van de verhalen die inwoners uit de gemeente ons hebben toegestuurd en als fractie willen wij u hierover het e.a. vragen om duidelijkheid te krijgen over de situatie omtrent het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart in onze gemeente.

–         Wat  bedragen de exacte kosten voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart? En met welke bijkomende kosten wordt dit bedrag vermeerderd?

–         In de legesverordening staat geschreven dat voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart een medische keuring noodzakelijk kan zijn.

–         Dient deze keuring jaarlijks te gebeuren of is dit een eenmalige keuring voor de aanvrager van de gehandicaptenparkeerkaart?

–         Welke criteria worden gehanteerd om te beoordelen of een medische keuring noodzakelijk is en zijn dit algemeen geldende criteria?

–         Worden deze criteria ook bij de omliggende gemeenten gehanteerd?

–         Welke geldigheidsduur heeft de gehandicaptenparkeerkaart bij de gemeente Gulpen – Wittem en is deze geldigheidsuur hetzelfde als bij de omringende gemeenten?

–         Op basis waarvan zijn de bedragen voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart vastgesteld?

–        Ons is ter oren gekomen dat de tarieven in omliggende gemeenten aanzienlijk lager zijn. Zijn de tarieven voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart afgestemd op
de tarieven van omliggende gemeenten en waarom wel, waarom niet?

Graag zien wij een overzicht tegemoet van de kosten en bijkomende kosten voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart in de omliggende gemeenten.