Al geruime tijd wordt  er veel geschreven over een mogelijke herindeling in Zuid – Limburg, waarbij het aantal gemeenten in het heuvelland moet worden teruggebracht. Er zijn voorstanders voor een supergemeente, voorstanders voor het samengaan van gemeenten en voorstanders van het SETA model. Uiteraard zijn er ook tegenstanders, die er vurig  van overtuigd zijn dat het wel goed zit met het huidig aantal gemeenten.

Voor de mensen die zich nog niet zo verdiept hebben in het genoemde SETA (Samen en Toch Apart) model zal ik dit nog even kort uitleggen. Bij het SETA model blijft in elke gemeente één college en één Raad bestaan, maar gaan gemeenten ambtenaren uitwisselen. Dit model is goed toe te passen bij kleinere gemeenten zoals; Gulpen – Wittem, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Simpelveld. Op deze manier kunnen plannen en visies samen worden opgepakt, waarbij de zwakkere gemeente zich optrekt aan de sterkere gemeenten en het de regionale samenwerking bevorderd. Op deze manier behaal je winst, omdat een visie voor drie gemeente door een groep ambtenaren kan worden opgesteld.

Een ander alternatief is het door hoogleraar  Bestuurskunde Arno Korsten bedachte ‘Regiogemeente’.  Er komt een regionaal bestuur (regio college) dat gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen wordt gekozen, daarnaast wordt er ook een regio raad aangesteld uit mensen die geen deel uit maken van de gemeenteraad. De Regiogemeente krijgt een Rijksbudget maar een budget van de deelnemende gemeenten. Een groot nadeel hieraan is dat er bestuurlijk veel problemen kunnen ontstaan omdat het regiobestuur vaak een andere visie zal hebben dan het gemeentebestuur.
Ook kun je kiezen voor een gemeente met een aantal deelgemeenten die zich alleen bezighouden met vooraf afgesproken taken, die zijn vastgelegd in de gemeentewet.  Je kunt zo een ‘klein Amsterdam’ vormen, waarbij de gemeente zich bezighoudt met slagvaardige beslissingen en samenwerking met andere organisaties en de deelgemeenten de leefbaarheid in hun gebied verbeteren.

Het regiobestuur lijkt een goede oplossing omdat het bestuur nog steeds gemakkelijk door de burger aanspreekbaar is, en dus ook dicht bij de burger blijft staan, ook sluit dit aan bij de uitdaging die gemeenten in onze regio hebben om meer te gaan samenwerken. Op deze manier kunnen problemen die beginnen te ontstaan door de ontgroening en vergrijzing gezamenlijk worden aangepakt.

Fractie Franssen heeft al een tijdje een poll op de website geplaatst, waarbij bezoekers kunnen aangeven welke samenwerking met bepaalde gemeenten zij zien zitten, of ze tegenstander van een samenwerkingsverband zijn en of zij andere ideeën hebben. De poll geeft nog geen duidelijk beeld aan, maar laat zien dat de meningen gelijk verdeeld zijn over de bezoekers van de website.

Fractielid Robbert Dautzenberg