Fractie Franssen heeft inzicht gevraagd in het volledige dossier van de onderhoudswerkzaamheden die bij subtropisch zwembad Mosaqua in Gulpen zijn verricht. Het dossier wordt momenteel door onze fractie bestudeerd, waarna wij eventuele verdere stappen zullen ondernemen. Onze fractie wil inzage hebben in het proces verbaal, de verslagen en de gevolgde aanbestedingsprocedure om te kunnen beoordelen of de fouten die zijn gemaakt bij de onderhoudswerkzaamheden voorkomen hadden kunnen worden.