De verenigingen in Mechelen verkeren nog steeds in grote onzekerheid wat betreft een nieuwe dan wel gerenoveerde accommodatie voor uitvoeringen, repetities en opslagruimte voor verenigingen. De verenigingen die zich enkele jaren geleden hebben samengepakt in de ‘klankbordgroep Mechelen’ schrijft dit een een brief aan de fracties in de gemeenteraad. Fractie Franssen die de situatie een doorn in het oog vindt voor de leefbaarheid in Mechelen, volgt de situatie nauwlettend en hoopt dat wethouder Verhoeven zijn woord houdt en eind april met onderzoeksresultaten komt, zodat er voor 1 juli 2009 een besluit kan worden genomen over welke locatie geschikt wordt geacht als multifunctionele voorziening in Mechelen. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de gymzaal in Mechelen, waarbij het schoolbestuur graag wil meewerken onder bepaalde voorwaarden. Maar ook nieuwbouw en renovatie van zaal Mechiuns staan nog open. Hoewel de verenigingen in Mechelen hebben aangegeven geen oplossing te zien in een renovatie van zaal Mechiuns, wil wethouder Verhoeven deze optie niet verloren laten gaan. De klankbordgroep heeft het College om aanvullende informatie gevraagd over de gevoerde gesprekken met uitbaters van huidige horecazaken, het schoolbestuur en andere instanties om zo te kunnen zien wat het College heeft gedaan om de verenigingen van Mechelen een passende en toekomstgerichte oplossing aan te bieden.