Stichting Natuur en Landschap Gulpen – Wittem spreekt het College en de gemeenteraad aan op storend gedrag en gemotoriseerde overlast van crossende groepjes met motoren, brommens en Quads in de hellingbossen. De stichting verzoekt de gemeente de wegenlegger aan te passen om bepaalde verkeerscategorieën uit te sluiten op gemeentelijke wegen in het buitengebied. Daarnaast streeft de stichting naar het plaatsen van verbodsborden bij de entree’s naar de hellingbossen en het controleren van de hellingbossen op deze overlast door betrokken organisaties.

Regelmatig treffen wij de laatste tijd crossende groepjes met motoren, brommers en Quads aan in onze Zuid-Limburgse hellingbossen: Dunnenbos, Schweibergerbos, Wagelerbos, welke gelegen zijn binnen het grondgebied van de gemeente Gulpen-Wittem. Vaak zijn in de weekenden en op doordeweekse avonden groepjes van 2 tot 4 motoren en of quads aanwezig in deze bossen (inclusief in de aangrenzenden velden en weilanden) om te crossen en te stunten. Regelmatig krijgen wij eveneens reacties van wandelaars en natuurliefhebbers die zich storen aan deze gemotoriseerde overlast in onze unieke hellingbossen.

Stichting Natuur en Landschap Gulpen-Wittem, heeft  afgelopen week een brief ontvangen van de Milieufederatie Limburg om mee te werken aan de kwaliteitswaarborging van stiltegebieden. Deze bovengenoemde bossen blijken volgens de bijgeleverde kaarten eveneens tot stiltegebieden te behoren. Aanpak van onder meer deze problematiek is een belangrijk item voor de kwaliteitsverbetering van deze stiltegebieden en de hierin gelegen biotopen. De crossende gemotoriseerde voertuigen brengen ernstige schade aan de nu opkomende beplanting en aan bospaden aan (vaak rijden ze niet eens op paden maar dwars door de bossen heen). Veel ernstiger is de opdrijving van wild. Zeker in een tijd waarin de meeste jonge zoogdieren en vogels worden geboren, is een verstoring van de rust in deze biotoop fataal voor veel zoogdieren (reeën, dassen, hazen, konijnen, ander kleinwild) en vogels.

Daarbuiten blijkt dat ons inziens nog teveel gemotoriseerd verkeer en met name crossers toelating hebben tot de overige delen van het buitengebied. Niet alleen wordt door deze tolerantie de rust van wandelaars en fietsers verstoord, maar ook van de flora en fauna in akkers, weilanden en graften, welke een duidelijke functie en verband hebben met de hellingbossen of andere waardevolle biotopen in ons landschap.
Het zou goed zijn om ten aanzien van deze problematiek gezamenlijk op te treden. Ik heb namens Stichting Natuur en Landschap Gulpen-Wittem een kopie van deze schriftelijke brief verzonden aan diverse natuurorganisaties en landschapsinstanties (zoals de Milieufederatie Limburg, Staatsbosbeheer, IVN, Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, betreffende afdeling van Provincie Limburg). Indien deze problematiek ook in andere gemeenten en bossen wordt gesignaleerd (bijvoorbeeld gemeente Vaals; Vijlenerbossen,) zou het van uw kant goed zijn om ook met deze gemeenten te overleggen ten aanzien van deze problematiek en te streven naar een gezamenlijke aanpak en oplossingen.

Binnen uw eigen grondgebied en vooral ten aanzien van het bestemmingsplan buitengebied, zou het een goede zet zijn als de gemeente Gulpen-Wittem de wegenlegger zou aanpassen om bepaalde verkeerscategoriën uit te sluiten op gemeentelijke wegen in het buitengebied.

Tezamen met de diverse natuur- en landschapsorganisaties kunnen we tevens streven naar het plaatsen van verbodsborden (voor de betreffende categoriën) bij de entree’s naar deze bossen en naar verscherpt toezicht ter plekke door bevoegde medewerkers van deze organisaties.

Ik hoop dat wij u voldoende hebben ingelicht over deze probelmatiek en dat we op een professionele manier gezamenlijk kunnen optreden tegen deze verstorende factoren, zodat rust in deze unieke en waardevolle biotopen behouden blijft en wandelaars, fietsers en de vele toeristen vollop kunnen blijven genieten van de prachtige natuur en de rustieke uitstraling van ons “5-sterren landschap”.