Nadat afgelopen raadsvergadering GroenLinks de vergadering op de vingers heeft getikt dat een voorstel niet tweemaal in stemming mag worden gebracht, is er afgelopen donderdag 2 april opnieuw gestemd over het raadsvoorstel ‘bestemmingsplan buitengebied’. Het door het CDA ingediende amendement kon helaas niet op brede steun rekenen, alleen het CDA en Fractie Franssen hebben voorgestemd. Daarmee is het bestemmingsplan zonder het geamendeerde voorstel unaniem door de Raad vastgesteld. Fractie Franssen heeft bij dit voorstel wel nog een verklaring aan de Raad afgegeven. In deze verklaring hebben wij het volgende opgenomen: “het voorliggende bestemmingsplan buitengebied is na een langdurig proces gevormd tot een integraal bestemmingsplan dat voor zowel de agrariërs, recreanten, ondernemers en landschapswaarborgers voor duidelijke, maar innovatieve uitdagingen zorgt, waarmee het buitengebied in Gulpen – Wittem ook voor de toekomst weer een duurzaam en bruikbaar 5 – sterrenlandschap is”.