Naar aanleiding van de besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 maart 2009, volgnummer 161, hebben wij vernomen dat het verzoek tot het verlenen van een financiële bijdrage in dakreparatie Fanfarezaal Slenaken door het College is afgewezen. De Fanfarezaal in  Slenaken heeft een enorme sociale functie voor het verenigingsleven. Het is het sociale ontmoetingspunt voor de inwoners van de kern Slenaken. De Fanfarezaal wordt gerund door vele vrijwilligers die zich met hart en ziel hiervoor inzetten.Wij zijn dan ook zeer verwonderd dat we hebben moeten lezen dat de gemeente geen subsidie verleent voor het repareren van het dak. Wij hebben het College dan ook schriftelijk, conform het Reglement van Orde (artikel 37) de volgende vragen gesteld:

1. Hoe groot was het bedrag van de subsidieaanvraag?
2. Heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het College van B&W en het bestuur van de fanfare, zo ja dan hadden wij graag het verslag van dit gesprek.
3. Aan welke criteria (verordening) is deze aanvraag getoetst?
4. Wat is de reden geweest van afwijzing?

Tot slot willen bij het onderwerp geplaatst zien op de agenda van de komende Ronde Tafel Gesprekken.

Fanfare Berg en Dal is erg blij met de aandacht die Fractie Franssen geeft aan dit onderwerp en dat onze fractie bereid is mee te denken aan een mogelijke oplossing.