Het onlangs uitgevoerde onderhoud aan subtropisch zwembad Mosaqua moet overnieuw! Dat schrijft wethouder Verhoeven in zijn beantwoording op de door ons schriftelijk gestelde vragen over de vertraging en de extra gemaakte kosten bij het onderhoud van zwembad Mosaqua. Enkele maanden geleden zijn de coating, scheuren en kleurverschillen aangepast. Nu blijkt echter dat de coating alweer los laat. Het College dat als aandeelhouder van het NV Vrijetijdscentrum verantwoordelijk is voor het onderhoud heeft voor de zoveelste keer gemeenschapsgeld weggeworpen. Directeur Bertil Kaanen van het NV Vrijetijdscentrum schat de extra te maken kosten op enkele tienduizenden euro’s. Dit bedrag komt bovenop de gemaakte en extra gemaakte kosten bij het onderhoud aan Mosaqua. Hoewel de wethouder nog niet kan zeggen wie voor de extra kosten moet opdraaien, zal waarschijnlijk de burger wederom de gedupeerde worden!

Wij als fractie hebben het College om volledig inzicht gevraagd in de evaluatie. Het College wil echter geen openheidgeven uit angst dat er zaken naar boven komen die niet voor het publiek bestemd zijn. Wij als fractie zijn ontstemdover deze reactie. “Wij willen volledig inzicht in de evaluatie en de financiële overschrijding van dit project” aldus fractievoorzitter Piet Franssen. Het kan niet zo zijn dat door deze wethouder met zijn majeure projecten enkele tienduizenden euro’s die tot miljoenen beginnen op te lopen worden weggeooid in een bodemloze put. De fractie heeft vandaag een nieuwe brief gestuurd aan het College met het verzoek om opheldering en een reactie over ditmismanagement van het College. Wij als fractie willen het volledige inzicht in de procedure  van aanbesteding, het aanbestedingsbesluit, de gemaakte kosten en de correspondentie tussen de betrokkenen. Het kan niet zo zijn dat in Gulpen – Wittem de door de Raad vastgestelde budgeten telkens worden overschreden! Mocht de wethouder deze informatie niet schriftelijk willen overleggen, dan zullen wij tijdens de raadsvergadering wethouder Verhoeven ter verantwoording roepen.