Onze gemeente gaat zich in de toekomst meer richten op duurzaamheid en dat is wat onze fractie nastreeft.  Burgemeester van den Tillaar wil geen nieuwe regels stellen, maar wel prikkelen. Het zijn dingen die passen bij onze gemeente. Maar met duurzaamheid kun je nog veel meer, daar zij wij als fractie van overtuigd.

Duurzaamheid is een samenhang tussen ruimtelijke ordening, mobiliteit, wonen en landschapsontwikkeling. Het is een enorme uitdaging om een duurzame gemeente in te richten, zeker met de snel opkomende vergrijzing en de ontvolking in ons 5-sterren landschap. Er moet worden gewerkt aan onze mobiliteit. Het gericht werken aan projecten met een hoogwaardige kwaliteit en duidelijke samenhang tussen verschillende soorten van vervoer.

Zeer zeker zijn er nieuwe impulsen nodig om de woningmarkt beter te laten functioneren en dat kan bij uitstek een goede start zijn bij de huidige kredietcrisis. Optimaal gebruik maken van bestaande woningvoorraad voorkomt verrommeling en vervuiling van onze gemeente.

Maar duurzaamheid verhoogt ook de financiële druk van de gemeente en vooral van onze inwoners. Vandaar dat wij vinden dat er nog eens goed gekeken moet worden naar de gemeentelijke belastingen. Mensen mogen er niet op achteruit gaan en moeten dan ook de gelegenheid krijgen om te kunnen investeren in duurzaamheid.

Door onze ruimte intensief te gebruiken verkleinen we de druk op ons 5-sterren landschap en ondersteunen we het voorzieningenniveau optimaal.  Daarnaast moeten we onze gemeente aantrekkelijk maken voor kenniswerkers, ondernemers en voor initiatiefnemers op het gebied van cultuur en creativiteit. Dit komt de vitaliteit van onze gemeente ten goede, doordat we optimaal gebruik maken van de duurzame mogelijkheden van alle culturen.

De allergrootste uitdaging is om op korte en lange termijn voldoende ruimte te bieden aan economische groei en dynamische erfgoedstrategie, waardevol landschap en onze natuur. Dit alles kan met de juiste aanpak heel goed samen gaan. Het verlangt een frisse, innovatieve aanpak die gebiedsgericht werkt en zorgt voor maatwerk.

Vandaar dat  Gulpen – Wittem een toekomstvisie krijgt, die zowel bestuurlijk als inhoudelijk een visie geeft, voor de langere termijn en voor daadkracht op de korte termijn zorgt.