Onze fractie heeft kennis genomen van de brief van de bewoners van de Velpenweg van 4 februari 2009 gericht aan de Gemeenteraad. Naar aanleiding van deze brief hebben wij ter plaatse een bezoek gebracht en vastgesteld, dat de wens van de bewoners een zeer terechte wens is. Met een kleine moeite van zijde van de gemeente zou aan deze wens voldaan kunnen worden, zonder dat de begroeiing verloren gaat.
Door de bestaande beplanting op te schonen en uit te dunnen, zodat er meer licht inval ( zonlicht) ontstaat voor de aanliggende woningen kan het probleem opgelost worden. Daarom vragen wij het college dringend in overleg te gaan met de bewoners, om te komen tot een oplossing. Wij zouden het jammer vinden als deze eenvoudige zaak tot een escalatie tussen de bewoners en de gemeente zou leiden.
Onze fractie zou het een normale gang van zaken vinden, indien de verantwoordelijk wethouder zich ter plaatste laat informeren door de bewoners, om vervolgens gezamenlijk ter plaatste of na uitnodiging op het gemeentehuis tot een definitieve oplossing te komen.