Afgelopen Raadsvergadering heeft burgemeester van den Tillaar besloten het Raadsvoorstel Strategische Visie (Toekomst Gulpen – Wittem 2020) af te voeren van de agenda.
Dit nadat de fractie van het CDA en Fractie Franssen vooraf al hadden aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de voorliggende visie. Omdat er voor deze visie binnen de Raad onvoldoende draagvlak was is het voorstel afgevoerd. het CDA en Fractie Franssen hebben het College schriftelijk verzocht een aantal wijzigingen op de visie bespreekbaar te maken in een werkgroep. Een aantal van de door ons gemaakte opmerkingen treft u hieronder aan: