Uit de Raadsvergadering van 8 januari j.l. is vast komen te staan dat  burgemeester van den Tillaar en wethouder Verhoeven, bewust, de heren Ortmans en Kessels hebben ontslagen en hen onterecht hebben beschadigd. De burgemeester verklaarde aan beide ontslagen leden dat het College vooraf op de hoogte was, dat beide heren zelf wilden terugtreden.

In de Raadsvergadering van 8 januari jl. heeft wethouder Verhoeven voor de tweede keer zijn Raadsleden vals voorgelicht betreffende het ontslag van de R.v.C. leden. Bij eerdere vragen van de Raad in 2008 gaf hij, naar nu blijkt, bewust geen  eerlijk antwoord, omdat dan mogelijk zijn positie in gevaar kwam. In de openbare Raadsvergadering van 8 januari jl. werd de voltallige Raad met een kluitje in het riet gestuurd, naar aanleiding van schriftelijk gestelde vragen door Fractie Fransen en Groen Links. Volgens wethouder Verhoeven waren er geen schriftelijke vragen gesteld in oktober maar waren het stellingen!! en hoefde hij deze ook niet te beantwoorden. Na lang aandringen van Groen Links beantwoordde hij de gestelde vragen op zijn manier zonder daarbij bewust volledig te willen zijn. Groen Links en Fractie Fransen kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat deze wethouder toch doet wat hem zelf dunkt en het moeilijk werken is met een dergelijke wethouder. De andere politieke partijen zaten m.b.t. dit agendapunt er zeer gelaten bij en hebben laten blijken dat de vele leugens van deze wethouder Verhoeven op allerlei gebied, bij hen geen probleem is.


Na afloop van de Raadsvergadering zocht burgemeester van den Tillaar de ontslagen R.v.C. op en verklaarde aan beide heren dat hij persoonlijk de situatie betreurde, zoals het allemaal liep, en dat hij daadwerkelijk op de hoogte was dat beide R.v.C. leden wilden aftreden op de aandeelhouders vergadering. Volgens de statuten moest de voorzitter Ortmans gezien zijn leeftijd opstappen en de heer Kessels wilde het College ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen. De burgemeester verklaarde bovendien aan beide heren ‘ik zit nu eenmaal met deze persoon’. Beide ontslagen R.v.C. leden deden de burgemeester nogmaals een handreiking om in ‘besloten kring’ en ‘onder geheimhouding’ de zaak met de wethouder op te lossen. Hierop werd door het College wederom per mail negatief gereageerd, waarbij tevens blijk wordt gegeven door de burgemeester dat hij over een selectief geheugen beschikt en zich in een aantal uitspraken aan het adres van beide ontslagen R.v.C. leden na afloop van de bewuste Raadsvergadering, zich plotseling niet meer kan herkennen. Dit wordt toch wel moeilijk besturen in de gemeente Gulpen-Wittem.

Gebleken is dat ondanks de burgemeester en wethouder Verhoeven kennis hadden van het willen aftreden van beide R.v.C. leden, dat m.n. wethouder Verhoeven bewust heeft gekozen om beide heren te beschadigen met diverse negatieve publicaties in de diverse media. Burgers van de gemeente Gulpen-Wittem, laten we voor deze man in ieder geval op onze hoede blijven. Hij is nog zoveel van plan, maar mogelijk dat hij dat ook plotseling weer ontkent of anders gaat doen dan hij heeft beloofd. Uiteindelijk valt iedereen door de mand, die met twee agenda’s werkt.