De afgelopen dagen hebben we kunnen genieten van een prachtig sneeuwlandschap in Gulpen – Wittem. Behalve te genieten van de sneeuw, het struikelen over de sneeuw hebben we ook hard gewerkt. Ook stichting Natuur en Landschap Gulpen – Wittem heeft werk verricht. Speciaal voor u hebben zij een artikel geschreven waarin zij benadrukken wat er allemaal verdwijnen zal bij de realisatie van het beruchte Verhoeven Sportcomplex. Om dit bericht extra te ondersteunen heeft de stichting een fotoreportage gemaakt van het sprookjesachtig landschap rondom Partij – Wittem.


Stichting Natuur en Landschap Gulpen‒Wittem laat geïnteresseerde lezers en natuurliefhebbers uit onze prachtige gemeente en omstreken nogmaals kennis maken met de prachtige natuur en vergezichten die ten zuid–westen van Partij–Wittem als een parel in het ´5–sterren landschap´ liggen. Een foto–team van de stichting heeft de laatste dagen prachtige winterfoto´s van het gebied gemaakt.

Misschien de laatste winter dat dit winterwonderlandschap er zo vredig bij ligt…

Ook de befaamde akker ten westen van Partij is met een dikke sneeuwlaag bedekt en vormt door zijn nu nog open karakter tezamen met het open Selzerbeekdal en Geuldal een toegang naar de mysterieuze en sprookjesachtige hoger gelegen hellingbossen.

Als over twee maanden de winter zijn einde nadert en het voorjaar zijn intrede doet, zal ook de uiteindelijke bestemming van dit prachtig stukje landschap steeds dichterbij naderen…

De beschermende sneeuwlaag dooit langzaam weg en het gebied wordt ten prooi gesteld aan falende endesastreuze beslissingen van het college van de gemeente Gulpen–Wittem.

Door de ontwikkeling van een sportcomplex op welke schaal dan ook zal:

1.Het gebied nooit meer dienst kunnen doen als een echt meandergebied met

inundatie capaciteit juist op de locatie waar Selzerbeek en Geul tezamen met hun

dalen samenvloeien.

2.Het gebied niet meer kunnen dienst doen als foerageergebied van vele

beschermde vogels (ijsvogel en oeverzwaluw) en zoogdieren (klein wild, dassen en

andere marterachtigen).

3. prachtige blik op het historisch dorpsgezicht van Partij en Wittem met de

monumentale gebouwen verloren gaan.

4.De ecologische verbindingszones tussen het betreffende gebied met het

omliggende beekdallandschap en de hoger gelegen graften en hellingbossen

verloren gaan.

5.Door enorme lichtvervuiling en geluidshinder de biotoop van vele dieren in dit

gebied ernstig verstoord worden, waardoor uiteindelijk deze biotoop vernietigd zal

worden.

6. De laatste open plek in het Selzerbeekdal worden dichtgebouwd.

7.Zullen vele dorpsverenigingen tezamen met hun sociale en bindende functies in de

kernen, hun dorpen moeten verlaten om aan centralisatie–wensen van het huidige

college te kunnen voldoen.

8.Eenieder in de gemeente een financiële bijdrage moeten verlenen aan deze

wensen van het huidige college, dit door enorme belastingverhogingen.

Stichting Natuur en Landschap zal zich tezamen met al haar steunende organisaties en instanties blijven verzetten tegen deze desastreuze plannen. We hopen dat deze bijzondere akker met een zeer belangrijke functie voor natuur en binnen ons prachtige landschap gespaard mag blijven!

Dossier Milieudefensie inzake Sportcomplex Partij – Wittem.

Stichting Natuur en Landschap Gulpen–Wittem

Januari 2009