Het aantal overnachtingen in Gulpen – Wittem neemt de laatste jaren af. Daarbij zijn niet alle accommodaties van optimale kwaliteit en klagen ondernemers terecht over de bureaucratie. Onze ondernemers zijn belangrijk voor Gulpen – Wittem. Zonder hun is er voor Gulpen – Wittem geen toerisme en dat betekent geen inkomsten! Wij vragen dan ook aandacht voor het toerisme en onze ondernemers om problemen te  voorkomen.  De sleutels voor ons toerisme zijn landschap, kwaliteit, duurzaamheid en spiritualiteit. Laten wij dan ook inzetten op deze sleutelwoorden en de realiteit niet uit het oog verliezen.

Wij als Fractie Franssen willen de Wethouder verzoeken om daar waar mogelijk de bureaucratie voor ondernemers zoveel mogelijk te verminderen. Vergunningen en aanpassingen aan de accommodaties moeten gemakkelijk plaats kunnen vinden zonder lang oponthoud. Ook vinden wij als fractie dat onze agrariërs meer betrokken moeten worden gemaakt bij het landschap en toerisme van onze 5-sterren gemeente. Als wij straks mooie weilanden hebben maar geen koeien, dan is ons landschap een leeg landschap dat geen publiekstrekker meer zal zijn.

Het onderhoud in onze kernen is soms verre van goed te noemen. Wij willen benadrukken dat schone kernen uitermate belangrijk zijn om als toeristische trekpleister te kunnen fungeren. Willen wij onze gemeente promoten en verkopen aan de recreanten dan moet het onderhoud tijdig plaatsvinden en moeten onze kernen schoon zijn. Dat  betekent, goede afvalbakken, geen straatafval en geen achterstand bij het groenonderhoud.

Het idee van de ‘pilot autoloze zondag’ van Balans kunnen wij echter niet serieus nemen.

Het  voorstel van Balans:

Organiseer op deze autoloze zondag in ieder dorp culturele festiviteiten. Regel dit ook in het subsidiebeleid als extra stimulans om mee te doen. Nodig daarbij heel veel culturele verengingen uit andere streken uit. Allerlei aspecten uit het voorliggend stuk kunnen op deze dag in praktijk beleefd worden. In ieder dorp zouden vertellers met sappige anekdotes, mythen en sagen, vanuit de streek, de mensen kunnen vermaken. Zorg ervoor dat kerken, boerderijen, vakwerkhuizen, andere bedrijven en ateliers bezichtigd kunnen worden. Organiseer op de boerderijen koe-knuffel-ervaringen. Laat treintjes rondrijden en natuurlijk paard en wagen, ook een ritje op tractoren moet tot de mogelijkheden behoren, fietsverhuur en noem maar op.  

Laat ieder dorp een eigen accent leggen. Sluit de gemeentegrenzen daadwerkelijk voor gemotoriseerd verkeer en laat de grenzen bewaakt worden door onze schutterijen, maak er een waar cultureel walhalla in een 5-sterrenlandschap van… zo kan ik nog wel even doorgaan, maar doe het niet. Kort samengevat, het begin van ons jaarlijks “grootste openluchtmuseum van Nederland” is geboren!! We weten het zeker het zal een groot succes worden.

 

Raadslid Jo Nix van Fractie Franssen:

Het College heeft in 2008 bewezen niet in staat te zijn week en streekmarkten succesvol te kunnen organiseren. Het organiseren van een openlucht museum vraagt om een goede aanpak, wij geloven er niet in dat dit momenteel mogelijk is. Daarbij is het realisme bij Balans  verdwenen.  Het is een ultieme droom, maar geen haalbaar doel voor onze gemeente!