Fractie Franssen is blij met het  voorliggend stuk. Dit speelruimtebeleid biedt perspectief voor de kinderen, de jeugd en alle inwoners van Gulpen – Wittem. Het is een goede ondersteuning  voor de initiatiefnemers van speelplekken. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid om speelplekken te realiseren en te onderhouden.  Wij zijn verheugt dat de gemeente met dit beleid aangeeft oplossingsgericht te werken en de bestaande stichtingen zal gaan ondersteunen met financiële middelen en een overkoepelend orgaan. Toch willen wij het College vragen om de kleine speelplekken die slechts enkele aanpassingen behoeven niet in de 2e fase ( 2011 – 2012) maar in de 1e fase te realiseren (2009 – 2010). De financiële middelen hiervoor kunnen in de  voorjaarsnota worden opgenomen. Ook verzoeken wij het College in overleg met de stichtingen de mogelijkheden van natuurspeelplekken te bestuderen.  Er is niets fijner dan spelen in- en met natuur. Ook verzoeken wij de Wethouder om duidelijke afspraken met de omwonenden te maken en overlast zoveel als mogelijk te voorkomen door voorafgaand aan de realisatie informatiebijeenkomsten te organiseren waarbij alle belanghebbenden en dus ook de spelende jeugd hun mening kunnen geven.
Het idee van Wethouder Leurs om de oudere jeugd bij goed gedrag te belonen, ziet Fractie Franssen als een super idee! Door jongeren punten te laten  verdienen kunnen ze ‘sparen’ voor een bank, prullenbak en afdak. Het initiatief is gestart in Mechelen waar de jeugd binnenkort het eerste geschenk mag verwachten.