Woningvereniging Gulpen en Woningstichting Wittem verzoeken de Raad om a.s. donderdag tijdens de Raadsvergadering voorwaarden te stellen voor de Publiek Private samenwerking met Woonpunt Maastricht. Daarbij vragen zij de fracties om opheldering over de gang van zaken en de door het College gemaakte afspraken. Hieronder staan een aantal links naar de door de woningvereniging verstrekte schriftelijke correspondentie. Eerdere berichtgevingen zijn verwerkt in het door Fractie Franssen aangemaakte Dossier RCJEZW. Onze fractie heeft onlangs vragen gesteld aan het College over de samenwerking met Woonpunt Maastricht en de wijze van verstrekking van de opdracht.