Het College van Burgemeester & Wethouders spreekt van betrouwbare en deskundige commissarissen. ‘Beide heren beschikken over een brede ervaring en deskundigheid in het managen en besturen van organisaties’. Met de commissarissen zijn kennismakingsgesprekken gevoerd en zijn alle beschikbare stukken aan de nieuwe RvC overgedragen. Op de vraag of de commissarissen hun onafhankelijkheid kunnen waarborgen wil het College geen antwoord geven. De heer Kramer is tevens inzetbaar als interim-manager, dit is echter vooralsnog niet de bedoeling van het College.