Geruime tijd al ervaren omwonenden van de basisschool H.H. Engelbewaarders aan de Oude Heirbaan in Partij overlast van jongeren die zich ophouden op of bij het bij de school behorende speelterrein. Deze jongeren maken af en toe zoveel lawaai en herrie, en dat soms uren achtereen, dat het voor de omwonenden onmogelijk is om rustig in hun tuin te zitten en te genieten van mooi weer in de lente, zomer en herfst. Het speelterrein wordt sinds enige tijd buiten schooltijd niet alleen gebruikt door kinderen die zelf deze basisschool bezoeken, maar ook door jongeren die de basisschool-leeftijd zijn ontgroeid.

Op zichzelf genomen vinden wij het een goede zaak dat speelterreinen van (basis)scholen ook buiten schooltijd (kunnen) worden gebruikt om (op eigen risico overigens) op te spelen. Wij juichen multifunctioneel gebruik van scholen en de behorende speelterreinen toe; dat hebben we steeds gedaan en dat doen we ook nu.


Aan de Oude Heirstraat doet zich echter een probleem voor. Vooral de jongeren die niet meer op basisschool zitten (en dus ouder zijn dan een jaar of twaalf) zorgen maken zo nu en dan voor veel lawaai en herrie: rijden met brommers en scooters, schreeuwen, e.d. Daar schrikken wij niet van; dat hoort o.i. wel een beetje bij de leeftijd. Het probleem is echter dat in directe omgeving van school ook mensen wonen; en voor die mensen wordt het er niet leefbaarder op met al die herrie en dat lawaai.

Enige tijd geleden hebben omwonenden zich tot u, wethouder, en tot het College van B & W gericht. Zij kregen echter te horen dat zij de politie maar moesten bellen, wanneer zij zouden vinden dat er sprake was van (geluids)overlast.

Wij vinden dat u zich hiermee wat te gemakkelijk van de zaak afmaakt. Het gaat hier immers om een probleem waarbij meerdere maatschappelijke groeperingen zijn betrokken: de omwonenden, de school en betreffende jongeren en hun ouders, en mogelijk de politie. Meerdere ‘partijen’ met hun eigen ‘belangen’ en ‘zienswijzen’. Ook al hebt u als college de oplossing van het probleem niet in handen, wij vinden dat de lokale overheid (in dit geval het gemeentebestuur) in dezen wel de taak heeft mensen en groepen mensen bijeen te brengen, om te zoeken naar een voor zo veel mogelijk betrokkenen bevredigende oplossing. Op tal van terreinen ambieert u als plaatselijke overheid de zgn. regie-functie. Wij vinden dit een geval waarbij wij u willen vragen die rol waar te maken.

Het helpen de aard en omvang van het probleem in kaart te brengen en mogelijke oplossingen, op de korte en mogelijk langere termijn, op een rij te zetten, zou een goede bijdrage kunnen leveren aan het vinden van een oplossing voor het geschetste probleem.

Mogelijk dat in dit geval het toepassen van de zgn. arrangementenmethode soelaas kan bieden (u hebt daar inmiddels enige ervaring opgedaan bij het streven in de kern Gulpen een Centrum voor Jeugd & Gezin te realiseren; en uw collega, wethouder Bormans, is ongetwijfeld bereid zijn ervaringen met deze methode met u en het college te delen).