Fractie Franssen wil alle schutterijen van Gulpen – Wittem attenderen op de volgende subsidieregeling van de provincie Limburg:

Gedeputeerde Staten hebben voor 2009 een nieuwe subsidieregeling voor Limburgse schutterijen opengesteld. Hiervoor is in totaal € 900.000,- beschikbaar gesteld. Op basis van dezeregeling kan subsidie worden verleend voor de aanschaf van kogelvangers en afzonderlijke geluidskappen. Aanvragen voor de “Nadere subsidieregels aanschaf kogelvangers 2009” kunnen vanaf begin 2009 worden ingediend.

Schutterijen maken mede door hun lange historie en tradities een belangrijk deel uit van het Limburgse culturele erfgoed. In Limburg zijn circa 145 schutterijen gevestigd, die het Limburgs traditioneel schieten beoefenen. Binnen hun schietinrichtingen mag niet geschoten worden zonder dat de schietboom voorzien is van een kogelvanger. Het gebruik van een kogelvanger is niet alleen verplicht gesteld ter voorkoming van loodverontreiniging van de bodem. Ook met het oog op de veiligheid is het beter een kogelvanger te gebruiken, omdat met een kogelvanger de zone waar de afgeschoten kogels terecht kunnen komen beperkt is tot een gebied onder de schietboom.

De nieuwe subsidieregeling is een vervolg op de oude subsidieregeling, die in 2004 is ingetrokken. Schutterijen die nog niet voorzien zijn van een kogelvanger kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Daarnaast is ook subsidie beschikbaar voor kogelvangers die in de periode 2004-2008 zijn geplaatst.