Tijdens het RTG (Ronde Tafel Gesprek) van 11 december, heeft fractielid Giel Vluggen namens onze fractie kritische vragen gesteld over de betrokkenheid van de woningstichting Wittem en woningvereniging Gulpen bij de realisatie van het Regionaal Centrum voor Jeugd, Educatie, Zorg & Welzijn. De organisaties hadden graag willen meedenken over de plannen en de realisatie van het centrum. De realisatie van het centrum is als Publiek Private Samenwerking uitbesteed aan Woonpunt Maastricht. De instanties hebben op 22 februari 2008 overleg gepleegd met wethouder Bormans, die toen sprak over ‘partnership. Hierna deelde het College mede dan vanwege financiële en juridische risico’s, meer informatie nodig was. Het College heeft hierna geen contact meer opgenomen met de instanties. Bij het marktonderzoek naar de mogelijke private investeerders voor het project is er kennelijk geen verdere verkenning geweest, dan de contacten met Woonpunt Maastricht. Dit tot groot ongenoegen van de instanties. De twee verankerde en uitsluitend in Gulpen – Wittem opererende maatschappelijke organisties werden hierdoor uitgesloten van deelname. Het is dan ook de vraag of er geen aanbesteding had moeten plaatsvinden, en als deze plaatsgevonden heeft of er op correcte wijze is aanbesteed. Onze fractie vindt hetgeen dat zich de afgelopen maanden heeft afgespeelt een kwestie van afweging of er hier sprake is van onbehoorlijk bestuur.