Ook IVN Eys heeft bezwaren op de realisatie van een gemeentelijke sportaccommodatie in Partij – Wittem. IVN spreekt van verrommeling van het bestaande landschap, licht-en-geluidshinder, de behoefte aan vrije meandering van de Geul en de Selzerbeek en de graften. Voor de volledige informatie verwijzen wij u hier naar de brief van het IVN Eys en het krantenartikel uit de Limburgse dagbladen.