De oud commissaren van het NV Vrijetijdscentrum hebben via hun advocaat contact opgenomen met het college van Burgmeester en Wethouders, in afschrift naar de Raadsleden toe. De twee heren eisen van Wethouder Ruud Verhoeven het volgende:

– een officiële ontslagbrief, waarin staat vermeldt dat zij positief werk hebben verricht en dat er duidelijk staat aangegeven wat de motieven waren om beiden heren te ontslaan.

– het ontvangen van de (concept)notulen van de aandeelhoudersvergadering, waarin beide heren werden ontslagen.

– het College van B&W dient een “positief geredigeerd” getuigschrift aan beiden heren te verstrekken.

De oud leden van de RvC van het NV Vrijetiijdscentrum eisen via hun vertegenwoordiger binnen 7 dagen deze informatie. Bij het in gebreke blijven van het College zullen de heren verslag doen in de pers van het geen wat heeft plaatsgevonden. Ook vermelden zij dat de houding die Wethouder Verhoeven heeft aangenomen zeer onnodig en grievend is geweest en dat zijn uitlatingen naar de pers toe zeer kwetsend en schadend zijn geweest voor de heren.

Wij als fractie Franssen zijn benieuwd naar de reactie van het College en stellen als fractie de oud commissarisen in het gelijk bij de door hun gemaakte opmerkingen over het gedrag van Wethouder Ruud Verhoeven (PvdA).