SV Slenaken krijgt €25.000 om hun accommodatie te vernieuwen. Nadat wij als fractie Franssen eerder voorstelde een bedrag van €37.000 te verstrekken aan SV Slenaken en dat de coalitie hierop reageerde het maximale bedrag van €25.000 te willen verstrekken. Het college heeft bevestigd dat zij bereid zijn het maximale bedrag van €25.000 te verstrekken en dat SV Slenaken hiermee akkoord gaat. Wij wensen SV Slenaken veel succes met de vernieuwingen aan hun accommodatie en hopen dat wij in de toekomst nog vele jaren kunnen genieten van de activiteiten van de club. Als fractie zullen wij uiteraard een oog in het zeil houden of alle gemaakte afspraken ook daadwerkelijk zullen worden nagekomen.