Enkele weken geleden, op 9 oktober j.l., heeft de raad van de Gemeente Gulpen-Wittem gesproken over het investeringsplan van de Sportvereniging Slenaken ’63. Dat plan kwam aan de orde omdat de Fractie Franssen samen met GroenLinks een motie hadden ingediend. In die motie werd  B & W gevraagd geld te reserveren in de Begroting 2009 en het jaar erna, om het investerings-plan van de SV Slenaken te kunnen realiseren (€ 37.015,84 in 2009 en € 67.776,66 in 2010).

Wethouder Verhoeven (PvdA) wrong zich in allerlei bochten om te voorkomen dat de raad de motie zou aannemen. Hij probeerde zoveel mogelijk verwarring te zaaien, want hij kwam met argumenten die volstrekt niet ter zake deden. Zo verwees hij onder andere naar beleidskaders die helemaal niet bestaan. Daarmee trachtte hij te verhullen dat de plannen van de SV Slenaken niet passen in zijn beleid om 7 van de 10 voetbalverenigingen in onze gemeente een langzame maar zekere dood te laten sterven. Het voetbal zal namelijk uit de verschillende dorpen verdwijnen, als Verhoeven zijn zin krijgt, omdat de wethouder de voetbalaccommodaties wil concentreren in Partij; alleen Mechelen en Eys mogen hun voetbalclub houden.

De Fractie Balans had het over “pijnlijke besluiten”  die “nu eenmaal genomen moesten worden”. Toen zij onder vuur kwamen te liggen, ontkenden zij echter mee te zullen werken aan een sterfhuisconstructie voor de 7 bedreigde voetbalverenigingen, zoals de SV Slenaken. Onduidelijk bleef hoe het één met het ander viel te rijmen. De PvdA-fractie vond dat ‘hun’ wethouder (Verhoeven) gewoon z’n werk moest kunnen doen. Wat dat voor de SV Slenaken zou moeten betekenen, lieten ze in het midden.

In de pleidooien werden GroenLinks en wij als Fractie Franssen gelukkig gesteund door CDA-raadslid René Sangers. Hij zei de SV Slenaken “een warm hart toe te dragen” en zich te willen inzetten voor een goede toekomst van de voetvalvereniging. Toch durfde hij nog niet door te drukken en steun te verlenen aan de motie. In reactie op de beweringen van wethouder Verhoeven constateerde René Sangers dat er sprake moest zijn van “miscommunicatie”  tussen de wethouder en de SV Slenaken.

Daarop dwong de gemeenteraad wethouder Verhoeven opnieuw te gaan praten met de SV Slenaken. En wel vóór 6 november a.s., omdat dan de Begroting 2009 in de raadsvergadering moet worden vastgesteld.

De steun van René Sangers was voor de Fractie Franssen en de GroenLinks-fractie reden om de motie door te schuiven naar 6 november a.s. en om te zetten in een amendement op de Begroting 2009.