Onder druk van de gemeenteraad heeft wethouder Verhoeven namens het College van B&W van Gulpen-Wittem moeten toezeggen dat café annex zalencomplex “A Gen Ing” op korte termijn zal worden aangekocht! De gemeenteraad wil dat wethouder Verhoeven nu zo spoedig mogelijk zorgt dat de verenigingen van Reijmerstok weer over een accommodatie, over een gebouw kunnen beschikken.

In de raadsvergadering van 9 oktober j.l. bleek dat het voor de meeste fracties nu lang genoeg heeft geduurd met de soap-serie met het gemeenschapshuis als onderwerp. En met de wethouders Crombach (en Leurs (Balans) in de vorige raadsperiode en de wethouders  Bormans (CDA)  en Verhoeven (PvdA) de afgelopen twee-en-half jaar, in de hoofdrollen. De stemming viel het best te omschrijven met: het moest nu maar eens afgelopen zijn met het gekungel (de grondruil met vervuilde grond en ruzie met de projectontwikkelaar) en steeds maar weer uitstel.

Met het indienen van een motie (*) dwongen de Fractie Franssen en GroenLinks wethouder Verhoeven en het college openheid van zaken te geven over wat er zich de afgelopen tijd kennelijk achter de schermen zou hebben afgespeeld.

Op de vraag waarom het allemaal zó ongelooflijk lang heeft geduurd, kwam wethouder Verhoeven met vage, weinig overtuigende verhalen, waaruit vooral koude-water-vrees en besluiteloosheid sprak.


Uiteindelijk moest wethouder Verhoeven beloven dat hij binnen vier weken met een concreet plan zou komen om “A Gen Ing” aan te kopen en geschikt te maken als gemeenschapsaccommodatie. Binnen vier weken, dat wil zeggen dat de behandeling van Begroting 2009 op 6 november 2008, voor wethouder Verhoeven de deadline is. Voor de Fractie Franssen en GroenLinks reden de motie door te schuiven naar de raadsvergadering van 6 november a.s., om zo druk op de ketel te houden.

Naar verluidt is het beschikbare budget toereikend om “A Gen Ing” aan te kopen en geschikt te maken als verenigingsaccommodatie. Dus dat zou het probleem niet zijn.

Een niet onbelangrijk aspect: De Gulpener Bierbrouwerij, directeur John Halmans, heeft inmiddels een optie genomen op de koop van “A Gen Ing”. Dit om te voorkomen dat de Gemeente alsnog achter het net zou vissen, als gevolg van verder uitstel en gebrek aan daadkracht! Mogelijk is ook dat de brouwerij besluit het pand zelf aan te kopen en daarna aan de verenigingen te verhuren. Daarmee wordt nogmaals duidelijk dat Reijmerstok zijn/haar handen mag dichtknijpen met de hulp van de Gulpener Bierbrouwerij!

Wij (GroenLinks en de Fractie Franssen) willen de inwoners van Reijmerstok bedanken voor de adhesie die wij hebben gekregen voor onze inspanningen “A Gen Ing” de bestemming van gemeenschapsgebouw te geven. En ook willen wij dank zeggen voor de steunbetuiging vanuit het verenigingsleven van Reijmerstok. Wij spreken oprecht de wens uit dat er nu daadwerkelijk een eind zal komen aan een onhoudbare toestand die veel te lang heeft voortgeduurd!