Fractie Franssen en CDA hebben op de Raadsvergadering van 9 oktober gepleit  voor een aanpassing van de plaatselijke verordening. CDA en onze fractie vinden dat er vaak levensgevaarlijke situaties ontstaan bij het laten loslopen van honden in de vrije natuur. Niet alleen voor de mens en kleine kinderen, maar ook andere dieren ondervinden hinder van een hond die losloopt in de natuur. Helaas heeft ons voorstel voor een wijziging van de APV het niet gehaald, mede doordat de CDA fractie niet compleet was en de andere fracties ons voorstel niet ondersteunden. Volgens ons zijn de lijnen van honden tegenwoordig lang genoeg om honden aangelijnd uit te kunnen laten en kunnen er ook voldoende losloopgebieden worden ontwikkeld. CDA en Fractie Franssen hebben besloten de kwestie later nogmaals aan te kaarten.