Nadat in het voorjaar de kermis in Wijlre dreigde in het water te vallen heeft het Wielderhoes en met name de beheerder, de heer H. Blokker en ondergetekende, samen met uw marktmeester de heer Vinken geprobeerd voor de najaarkermis 2008 toch attracties op het van Wachtendonckplein te krijgen.

En dat is gelukt, er komen: een draaimolen, holycrane, lijntrek, schiettent, kinderkop van jut en een snoepkraam. Het is zelfs gelukt dat er een autoscooter komt.

Het Wielderhoes gaat ook zorgen dat de basisschool meedoet en er zal een kleurenwedstrijd georganiseerd worden. Het kind met de mooiste kleurenplaat krijgt 2 kaartjes voor Kinderstad Heerlen. Door de kermisexploitanten wordt aan deze kleurwedstrijd een actie verbonden, bijvoorbeeld bij de autoscooter en draaimolen twee ritjes voor de prijs van een. Bij andere kinderattracties zal een korting worden verleend. Om het voor de kermisexploitanten voor de toekomst aantrekkelijk te maken om naar Wijlre te komen, biedt het Wielderhoes hen een gratis lunch aan.

Ondergetekende heeft vernomen dat de Gemeente € 5000.00 heeft gereserveerd voor dit soort activiteiten.

Gaarne zou het Wielderhoes in aanmerking willen komen voor een bijdrage voor de kosten die gemaakt zijn om de kermis weer nieuw leven in te blazen.

Ook de voorjaarskermis willen wij weer organiseren. Uiteraard met medewerking van de marktmeester van uw Gemeente.

Laten wij een oude traditie in Limburg niet verloren gaan en zeker niet de voorjaarskermis die begint met de processie en onlosmakelijk is met het kermisgebeuren in de namiddag.

In afwachting op uw reactie tekent namens het bestuur en de beheerder van het Wielderhoes

de voorzitter

H. Blezer