Wij, de fractie Franssen, zijn erg verheugd dat de winterkermis in Wijlre van afgelopen weekeind zeer geslaagd is. Dit hebben we ook kunnen lezen in de weekbladen. Als fractie zijn wij blij dat de stichting het Wielderhoes, onder voorzitterschap van de heer Harry Blezer, samen met de gemeente en de marktmeester de kermis in Wijlre hebben georganiseerd. Vorig jaar heeft er in de kern van Wijlre geen kermis plaatsgevonden.

Kermissen verhogen de leefbaarheid in de kern. Aan ondernemers wordt ook tegemoet gekomen. Het is in elke kern een gezellig weekeind waarbij volgens onze fractie ook de attracties voor de kinderen niet mogen ontbreken. De stichting het Wielderhoes wil ook graag de zomerkermis 2009 organiseren. Op de zondag na pinksteren (7 juni 2009).

Door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem is het afgelopen jaar de kermisnota vastgesteld. In deze nota zijn financiële middelen opgenomen om dergelijke kermissen, die vanuit particulier initiatief worden genomen, te ondersteunen.

Als fractie Franssen hebben wij de leefbaarheid voor de kernen hoog in ons vaandel staan. Wij willen het College van B. en W. met betrekking tot de kermissen en in het bijzonder de kermissen in Wijlre onderstaande vragen stellen.

– Wil de gemeente ook de zomerkermis 2009 (zondag na Pinksteren) samen met de Stichting het Wielderhoes en de marktmeester organiseren?

– Indien bovenstaande vraag met ja wordt beantwoord;  hebben er al gesprekken plaatsgevonden over de organisatie met betrekking tot deze kermis?

-Indien bovenstaande vraag met nee wordt beantwoord; wat is de aanleiding geweest dit (voor alsnog) niet te doen?

-Door vaststelling van de kermisnota door de gemeenteraad, beschikt de gemeente over financiële middelen om kermissen in Gulpen – Wittem te stimuleren. Komt de kermis in Wijlre in aanmerking voor een financiële bijdrage?

-Hebben zich inmiddels ook andere initiatiefnemers bij de gemeente gemeld om de zomerkermis 2009 in Wijlre te organiseren?

– Is de gemeente in de toekomst van plan meer samen te gaan werken met de initiatiefnemers van deze kermis, zodat de kermis in Wijlre in stand gehouden kan worden?

Wij, de fractie Franssen, willen het College, maar met name de stichting het Wielderhoes en de marktmeester, bedanken voor hun fantastische inzet om deze kermis tot een succes te brengen. Wij hopen dat de kermis in de toekomst hierdoor veilig wordt gesteld.

Hoogachtend,

Piet Franssen

Robbert Dautzenberg