De in september 2008 gehouden discussie avonden in Gulpen – Wittem zijn onderdeel van het gesprek van de inwoners van Gulpen – Wittem geworden. Zo schreven enkele bezoekers brieven naar de krant, waarin ze het ongenoegen uiten dat ze niet over alle onderwerpen die zij belangrijk vinden mochten praten, maar alleen over de onderwerpen die met het college waren afgesproken.

Wij als Fractie Franssen hadden al bij het opstarten van deze avonden vraagtekens gezet bij de zin en onzin hiervan.

Het doel van het College was om in drie discussieavonden de toekomst van onze gemeente te bespreken. De eerste twee avonden bleken echter al meteen een grote aanfluiting. De eerste discussieavond die plaatsvond in Wijlre kon rekenen op 9 inwoners, die graag hun zegje wilde doen. De tweede bijeenkomst in Gulpen verliep ook al niet veel beter.

Nadat fractielid Robbert Dautzenberg in de dagbladen forse kritiek hier op had geuit leidde de derde discussieavond tot een opkomst van veertig inwoners.

Een voor onze fractie beduidend niet representatieve opkomst voor de gehele bevolking van Gulpen- Wittem. De insprekers hadden wel allemaal een duidelijke boodschap “het behoud van de lokale gemeenschap”! Dat houdt in als het aan hun ligt, in elke kern een sportaccommodatie en een gemeenschapsvoorziening en meer dan voldoende aandacht voor ouderenbeleid.

Fractielid Robbert Dautzenberg heeft toen onmiddellijk vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders.

De inhoud van de  brief was als volgt weer te geven:

Geacht college, leden van de raad
Afgelopen maandag en dinsdag hebben er in Wijlre en Gulpen discussieavonden voor de bewoners plaatsgevonden waarin zij hun mening konden geven over Gulpen – Wittem in 2020. Uit de artikelen van het Limburgs Dagblad van dinsdag 16 en woensdag 17 september blijkt dat de discussieavonden in Wijlre en Gulpen een grote flop zijn geweest. In totaal hebben er 27 personen de twee discussieavonden bezocht. Wij als fractie zijn dan ook bezorgt over deze kwestie en willen graag het volgende van u weten:

1)Welke kosten zijn er gemoeid met het organiseren van de discussieavonden zowel aan ambtelijke ondersteuning als aan kosten voor de avond zelf?

2)Wat is de reactie van het college op de extreem lage opkomst van de discussieavonden?

3) Welke portefeuillehouder is verantwoordelijk voor de georganiseerde bijeenkomsten?

4)Wat ziet het college als vermoedelijke oorzaak voor het fiasco van de discussieavonden?

5)Welke verwachtingen had het college bij de georganiseerde discussieavonden?

6) Kunt u ons een overzicht doen toekomen hoeveel personen per discussieavond aanwezig waren?

7)Welke gevolgen ziet het college in de lage opkomst behalve dat dit volgens ons zorgelijk is voor de betrokkenheid van de burgers naar de gemeente toe en het vertrouwen dat de burgers in het Dagelijks Bestuur van onze gemeente heeft?

8)Welke middelen zijn er gebruikt om de discussieavonden bij de burger onder de aandacht te brengen en wat bedroegen de kosten hiervoor?

9) In hoeverre acht de gemeente de uitkomsten van deze avonden als representatief voor de totale inwonersgroep van de kernen?

Hoogachtend,

Robbert Dautzenberg ( Burgerfractielid) 

Het College antwoordde dat onze fractie te snel de conclusie zou trekken dat er sprake was van een flop, maar moest hier in de latere behandeling van de strategische visie op terugkomen.