De twee overgebleven leden van de Raad van Commissarissen van het NV Vrijetijdscentrum hebben vandaag schriftelijk gereageerd op hun ontslag door wethouder Ruud Verhoeven. Als commissarissen voelen zij zich door het college en met name door de wethouder gebruikt en zijn zij het niet eens met de gevolgde procedure tijdens de vergadering van aandeelhouder en RvC waarbij het agendapunt ‘commissarissen’ naar voren werd gehaald. Inmiddels zijn de twee leden een juridische procedure tegen het college, Wethouder Ruud Verhoeven gestart en wijzen zij de Raad op de ‘macht’ die de Wethouder denkt te bezitten. Ze verzoeken de Raad dan ook op te passen met de heer Verhoeven en de onderste steen uit het zwembad te halen.