Twee weken geleden vroegen wij u als het College van Burgemeester en Wethouders de brief van het Ministerie van VROM d.d. 22 mei 2008 (kenmerk: 2008052338/EGA/IBR) over het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied aan de raadsleden te doen toekomen, omdat wij de inhoud van deze brief van groot belang achten voor de besluitvorming over het betreffende bestemmingsplan. Daarbij herinnerden wij u aan uw wettelijke actieve en passieve informatieplicht.

Tot op heden hebben wij niet kunnen waarnemen dat u aan ons vriendelijke verzoek hebt voldaan. Daarom hebben wij vandaag de brief zelf maar naar de raadsleden en de fractievertegenwoordigers bij de rtg gestuurd.

Tot op de dag van vandaag hebben wij überhaupt geen reactie mogen ontvangen van uw college. Wel hebben we in Heuvelland Actueel van vandaag, woensdag 8 oktober, kunnen lezen wat wethouder Bormans vindt van deze kwestie. Wij zijn van mening dat het ongehoord is dat uw college via Heuvelland Actueel met ons communiceert over ons verzoek om informatie te verstrekken.

Wethouder Bormans laat als loco-burgemeester uit zijn mond optekenen: “Dit is een bullshit-verhaal.” (= stierenstront) Hijzelf blijkt nogal trots op zijn stoere uitlatingen in Heuvelland Actueel, zo hebben wij in de wandelgangen gemerkt. Wij willen u als voorzitter (van het college) vragen nog eens even stil te staan bij deze bewoordingen.

Met vriendelijke groet,

GroenLinks-fractie, Fractie Franssen.