Afgelopen mei kwam het bestuur van de Sportvereniging Slenaken ’63 met een investeringsplan om de toekomst van de voetbalclub veilig stellen. Een plan gebaseerd op een gedegen businessplan, voorzien van een sterkte-zwakte-analyse. Voor het realiseren van het plan zou de Gemeente een bedrag van € 223.391,86 beschikbaar moeten stellen. Met verwijzing naar het gemeentelijk accommodatiebeleid werd het investeringsplan echter zonder veel omhaal door wethouder Verhoeven (PvdA) van tafel geveegd.

Enige tijd geleden heeft de raad (lees: de coalitiepartijen PvdA, Balans en CDA) in meerderheid (GroenLinks en Fractie Franssen stemden tegen) het gemeentelijk accommodatiebeleid voor de komende jaren vastgesteld. Een van de gevolgen is dat het voetbal uit de verschillende dorpen zal verdwijnen, omdat wethouder Verhoeven (PvdA) de voetbalaccommodaties wil concentreren in Partij; alleen Mechelen en Eys mogen hun voetbalclub houden. Dat werd menigeen pas duidelijk toen de wethouder het investeringsplan van de Sportvereniging Slenaken, de voetbalclub van Slenaken, onlangs naar de prullenmand verwees.

De negatieve reactie van wethouder Verhoeven heeft de vereniging echter niet uit het veld geslagen. Wel heeft het bestuur alles nog eens goed doorgerekend en is gekeken waar nog bezuinigingen mogelijk zijn. Dat heeft geleid tot een aangepast investeringsplan: De bijdrage van de Gemeente blijkt een stuk omlaag te kunnen (€ 106.792,50 in plaats van € 223.391,86), terwijl de vereniging zelf  € 48.781,25 voor haar rekening zal nemen. Bovendien zou het plan gefaseerd kunnen worden uitgevoerd, waardoor de uitgaven van de Gemeente kunnen worden gespreid over de (begrotings)jaren 2009 (€ 37.015,84) en 2010 (€ 69.776.66).

Frans Disse, voorzitter van de GroenLinks-fractie: “De Sportvereniging Slenaken ’63 is een levensvatbare voetbalclub met ambitie. Het aantal jeugdleden is de laatste tijd spectaculair gestegen.  Bovendien speelt de vereniging een belangrijke rol in het maatschappelijk leven in Slenaken, waarin de verenigingen van oudsher goed met elkaar overweg kunnen en nauw samenwerken. Daarom heb ik samen met Piet Franssen een motie opgesteld om alsnog geld vrij te maken voor het investeringsplan van de SV Slenaken. Wij hopen dat ook de andere fracties de motie zullen steunen.”

Piet Franssen, voorzitter Fractie Franssen: “De afwijzing van het plan van de SV Slenaken door wethouder Verhoeven was voor ons aanleiding direct een brief te sturen naar het College van B&W en de gemeenteraad. Niet investeren is stilstaan, of erger nog: achteruitgaan. Dan is de club ten dode opgeschreven. Er moet geld komen, dat zijn wij de inwoners van Slenaken verplicht om de leefbaarheid in hun dorp te waarborgen.”

De motie komt op 9 oktober a.s. in de raadsvergadering aan de orde. De tekst van de motie luidt:

“Motie m.b.t. het investeringsplan van de Sportvereniging Slenaken ‘63

De raad van de Gemeente Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 9 oktober 2008,

draagt het College van Burgemeester & Wethouders op het investeringsplan van de Sportvereniging Slenaken ’63 alsnog op te nemen in de ontwerp-Begroting 2009 en te betrekken bij de voorbereidingen van de Begroting 2010, en in concreto voor het jaar 2009 een bedrag van € 37.015,84 en voor het jaar 2010 een bedrag van € 67.776,66 te ramen,

en gaat over tot de orde van de dag.

09.10.2008,

GroenLinks; Fractie Franssen.”

De Sportvereniging Slenaken ’63 krijgt overigens van alle kanten steun. Uiteraard van andere voetbalverenigingen in de gemeente. En opvallend genoeg van oud-burgemeester Will Geraedts, tegenwoordig o.a. voorzitter van de CDA-afd. Gulpen-Wittem. Volgens Frans Disse van GroenLinks staat ook CDA-raadslid René Sangers achter het plan van de Sportvereniging Slenaken ‘63: “René Sangers is geboren en getogen in Slenaken, en heeft jarenlang voor de SV Slenaken gespeeld. Ze hebben hem zelfs nog een keer van vakantie in Tunesië ingevlogen om hem een belangrijke wedstrijd te laten spelen.”  Jos Hendriks, lid van de CDA-fractie en voorzitter van het bestuur van de Reijmerstokker Boys (de voetbalclub van Reijmerstok), zou zich eveneens voor het investeringsplan van de SV Slenaken hebben uitgesproken.

Achter de schermen werkt oud-raadslid Henk van Empel (ere-voorzitter van de Sportvereniging Slenaken ’63!) aan een lobby binnen de Fractie Balans; tot nog toe stond Balans negatief tegenover het investeringsplan van de SV Slenaken. Ook negatief was (en is?) Rob Bemelmans, PvdA-raadslid en sinds enige tijd inwoner van Slenaken (!); hij lijkt vooralsnog liever ‘zijn’ wethouder (Verhoeven) te steunen dan de Sportvereniging Slenaken ’63.

Op 9 oktober a.s. zal GroenLinks samen met de Fractie Franssen de motie verdedigen die vraagt om financiële steun voor de Sportvereniging Slenaken ’63. Inwoners van Slenaken, al dan niet actieve leden van de SV Slenaken, kunnen de vergadering van de gemeenteraad (19.30 uur) uiteraard bijwonen.