Ook de Milieudefensie is tegen de bouw van een grootschalig Sportcomplex in Gulpen – Wittem. En dat is voor ons alweer goed nieuws. Nadat wij als oppositiepartij samen met fractie GroenLinks en stichting Natuur en Landschap Gulpen – Wittem ons bezwaar hebben gemaakt tegen dit te realiseren complex hebben zich nu al diverse instanties (Limburgs Landschap, Milieufederatie, Natuurmonumenten) gemeld dat zij het niet kunnen vinden met deze plannen. Wij zijn het met deze instanties eens dat op deze locatie een sportcomplex bouwen een grote aantasting voor het milieu is. Daarbij blijven wij strijden voor een zoveel mogelijk activiteiten in de kernen te houden.

Dit stimuleert o.a. de leefbaarheid maar draagt ook bij aan het (tekort) aan vrijwilligerswerk. Door activiteiten in de kleine kernen te behouden blijven vrijwilligers zich actief inzetten en kan de aanwas vrijwilligers weer toenemen. En deze aanwas is niet alleen nodig voor (sport)activiteiten maar ook de begeleiding van het toenemend aantal senioren in onze gemeente.

Wij hopen doordat nu ook de Milieudefensie zich heeft uitgesproken tegen dit complex, wij weer een stap dichter bij de juiste oplossing kunnen komen.