De directeur van de Gulpener Bierbrouwerij, John Halmans, is bereid te investeren in het ombouwen van Beer-Eathoes (café annex zalencomplex) “A Gen Ing” , om het café geschikt te maken voor gebruik door de verenigingen van Reijmerstok. Twee weken geleden schreven de GroenLinks-fractie en de Fractie Franssen een brief aan het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Gulpen-Wittem, waarin “een klemmend beroep” werd gedaan op het college “er zo spoedig mogelijk voor te zorgen dat Reijmerstok weer over een gemeenschapsaccommodatie kan gaan beschikken. Op dit moment doet zich de unieke kans voor in het Beer-Eathoes (café annex zalencomplex) “A Gen Ing” een dergelijke accommodatie te realiseren. Wij willen u dan ook verzoeken spoorslags in gesprek te gaan met de verenigingen van Reijmerstok (verenigd in het bestuur van de stichting die het verenigingsgebouw “De Ouw Sjoeël” beheerde) en de eigenaar die het café annex zalencomplex nu te koop aanbiedt. En op zoek te gaan naar particuliere investeerders, in welke vorm dan ook, die bereid zijn een helpende hand te bieden.”

Enkele dagen later meldde De Limburger/Limburgs Dagblad dat directeur John Halmans van de Gulpener Bierbrouwerij een concreet actieplan heeft ingediend bij het College van B&W van de Gemeente Gulpen-Wittem, om het Café “A Gen Ing” geschikt te maken als onderkomen van de plaatselijke verenigingen in Reijmerstok.

Enkele citaten:
Halmans: “A Gen Ing staat te koop. Nu hebben we de kans om het probleem voor de verenigingen op te lossen. Ik wil in A Gen Ing een voorziening creëren die voldoet aan de wensen van de verenigingen maar die ook commercieel interessant is. Het moet wel een beetje snel worden uitgevoerd. Ik heb wel met de eigenaar kunnen afspreken dat het pand niet meteen morgen aan iemand anders verkocht wordt maar het moet natuurlijk ook geen eeuwigheid duren.”

Op de vraag waarom een bierbrouwerij investeert in een gemeenschapshuis in Reijmerstok: “Dat dorp ligt ons na aan het hart. Een deel van onze gerst wordt er geteeld en daar liggen onze hoptuinen. Wij willen een definitieve, structurele oplossing voor de verenigingen. En A Gen Ing is een goede plek: aan de rand van het dorp en met een prima parkeerplaats.” Volgens Halmans kunnen de nieuwbouwplannen aan de Brede Hoolstraat in de prullenmand.

Wat voor Halmans nu telt, is dat iedereen positief naar het plan gaat kijken. “Het moet onderwerp van discussie worden. Het gaat de goede kant op. Ik heb begrepen dat de gemeente al bezig is om gesprekken te voeren met de verenigingen.”

Eerder schreven GroenLinks en de Fractie Franssen dat het College van B&W, gelet op de voorgeschiedenis, op z’n minst de morele plicht heeft om nu snel met een bevredigende oplossing te komen. Met het aanbod van John Halmans, de directeur van de Gulpener Bierbrouwerij, lijkt die oplossing in zicht. Het is daarom vreemd dat het college er op dit moment het zwijgen toe doet. GroenLinks en de Fractie Franssen hebben slechts te horen gekregen dat hun “klemmend beroep”  door het college “voor kennisgeving” was aangenomen. Het is te hopen dat het college nu wel snel in actie komt en deze unieke kans om het Café “A Gen Ing” om te toveren tot een goede gemeenschapsaccommodatie niet voorbij laat gaan.