Het college heeft inmiddels schriftelijk gereageerd op ons schrijven dat wij tegen een sluiting van het VVV kantoor te Gulpen zijn. Het college geeft als reactie dat er nog geen sprake isvan een sluiting van het VVV kantoor maar dat er wel een exploitatietekort is. Momenteel zijn studenten van de Hogeschool Zuyd bezig met een plan om de exploitatie te verbreden om zodoende het tekort weg te werken.