Klankbordgroep Mechelen eist opheldering van het college over de stand van zaken met betrekking tot de ‘beloofde’ nieuwe multifunctionele accommodatie. In de periode waarin Wethouder Verhoeven overal clustering wil zien vinden wij dit een opmerkelijke zaak en zijn wij dan ook benieuwd naar de antwoorden die het college aan de klankbordgroep gaat geven. Zoals bekent kwam de gemeenschapsvoorziening in Mechelen sinds maart 2007 in de problemen doordat de uitbater er geen brood meer inzag, inmiddels heeft zaal de Mechel een nieuwe uitbater die de zaal incidenteel beschikbaar stelt. Maar om de zaal veilig en aan de eisen van de verenigingen te kunnen houden is aanpassing en uitbreiding noodzakelijk, aldus de klankbordgroep. Lees ook het bijgaande krantenartikel uit het Limburgs Dagblad / Dagblad de Limburger. (wordt vervolgd).

Fractievoorzitter Piet Franssen heeft de volgende reactie:
Wethouder Ruud Verhoeven moet de verenigingen in Mechelen nu eens eindelijk duidelijkheid geven. Al sinds maart 2007 laat hij de inwoners van Mechelen letterlijk in de kou staan, door de noodoplossing met zaal Mechiuns zijn de problemen maar tijdelijk opgelost, en toekomstige clustering is voor ons al helemaal geen oplossing! Als het aan onze fractie ligt moet de Wethouder met het benodigde geld over de boeg komen zodat de verenigingen in Mechelen geen onzekerheid meer hebben over waar ze hun toekomstige activiteiten kunnen organiseren.