Geachte collegevoorzitter,

Op 2 september j.l. stuurden wij u een brief waarin wij “een klemmend beroep” op u deden doen er zo spoedig mogelijk voor te zorgen dat Reijmerstok weer over een gemeenschapsaccommodatie kan gaan beschikken. Daarbij wezen wij op het feit dat zich op dit moment de unieke kans voor doet in het Beer-Eathoes (café annex zalencomplex) “A Gen Ing” een dergelijke accommodatie te realiseren. Wij vroegen u spoorslags in gesprek te willen gaan met de verenigingen van Reijmerstok (verenigd in het bestuur van de stichting die het verenigingsgebouw “De Ouw Sjoeël” beheerde) en de eigenaar die het café annex zalencomplex nu te koop aanbiedt. En op zoek te gaan naar particuliere investeerders, in welke vorm dan ook, die bereid zijn een helpende hand te bieden. (Inmiddels blijkt – en dat is u bekend – de heer John Halmans, directeur van de Gulpener Bierbrouwerij, bereid Reijmerstok te hulp te schieten.) Vandaag (brief d.d. “11/09/2008”; verzonden: “17 sep. 2008”) ontvingen uw reactie, waarin u meldt dat u hebt besloten de brief “voor kennisgeving” aan te nemen.

Nou, bedankt maar weer!

Met vriendelijke groet,
Frans Disse, voorzitter GroenLinks-fractie,
Piet Franssen, voorzitter Fractie Franssen.