Vandaag zouden in het kader van de aanbestedingsprocedure de enveloppen met daarin offertes voor werkzaamheden in Mosaqua om 12.00 uur worden geopend. Dit is niet gebeurd omdat het college eerst moet besluiten over het rechtmatig verloop van de procedure. Wij als fractie Franssen en de fractie Groenlinks hebben vanmorgen bij het college om opheldering gevraagd over deze situatie nadat alle Raadsleden van een potentiële offerteaanbieder bericht hadden ontvangen over deze procedure. Bij lees verder vindt u de e-mail van deze potentiële kandidaat.

Via een advertentie in het vakblad Cobouw werden bedrijven een aantal weken geleden opgeroepen om naar aanleiding van een door Bremen Bouwadviseurs geschreven bestek offerte uit te brengen voor diverse werkzaamheden in Mosaqua. Vanmorgen nam de gemeente Gulpen-Wittem echter kennis van een bericht van een potentiële offerteaanbieder dat het bestek niet overeen zou komen met de gemeentelijke aanbestedingsregels en dat daarmee de aanbestedingsprocedure niet rechtmatig zou zijn. In het bestek is namelijk opgenomen dat een met naam genoemd bedrijf de werkzaamheden met betrekking tot de zwembadinstallaties voor zijn rekening neemt. De Aanbestedingscommissie heeft nu op advies van Bremen Bouwadviseurs (de verantwoordelijke partij in deze die de gemeente bij het aanbestedingstraject begeleidt) besloten om het college volgende week dinsdag te laten besluiten of de aanbestedingsprocedure rechtmatig is verlopen of niet. In de tussentijd wordt bekeken of het bestek voldoet aan de aanbestedingseisen. Tot die tijd worden er geen uitspraken gedaan over de aanbesteding en de uitkomst daarvan.

Onderstaande e-mail hebben wij samen met GroenLinks met spoed gestuurd aan het college en onze collega fracties van de gemeenteraad van Gulpen – Wittem.

Wellicht wat ongebruikelijk, maar de situatie lijkt ons ook wat ongebruikelijk: Onlangs ontvingen wij als leden van de raad van de Gemeente Gulpen-Wittem onderstaande verontrustende  e-mail. Uit de e-mail blijkt dat de aanbesteding vandaag om 12.00 uur plaatsvindt. Voor ons reden om met spoed per e-mail contact met u te zoeken. Wij willen u als college met klem verzoeken alles te doen om te voorkomen dat de Gemeente in een juridische procedure verzeild raakt, die financiële consequenties voor ons als Gemeente kan hebben en bovendien mogelijk vertraging oplevert bij het uitvoeren van werkzaamheden bij Mosaqua.Geachte raadsleden,

As maandag 1 september vindt om 12.00 uur de aanbesteding plaats van de werkzaamheden aan het zwembad mosaqua

Ons bedrijf is gespecialiseerd in de waterbehandeling en heeft in de afgelopen 2 jaar reeds 2 keer op verzoek van de gemeente een offerte uitgebracht voor de werkzaamheden mbt de waterbehandeling.

Nu het op de werkelijke ( openbare ) aanbesteding aankomt blijkt het perceel waterbehandeling reeds op voorhand vergeven te zijn aan een concurrent ( Lotec ) en blijven er nog enkele percelen open, die gedeeltelijk door ons zouden kunen worden gemaakt.

Wij hebben hierover vragen gesteld bij de aanwijzing aan de firma Bremenbouwadviseurs, die de aanbesteding uitvoert namens de gemeente, maar die vragen werden niet beantwoord,

om die reden doen wij niet mee aan de aanbesteding

Gelet op bovenstaande zijn van mening dat het hier niet sprake is van een objectieve en transparante aanbesteding.

Het heeft er verder alle schijn van dat de gemeente met de opdracht die zij kennelijk aan Lotec al heeft verstrekt haar eigen aanbestedingregels heeft geschonden.

Zij had deze opdracht meervoudig onderhands moeten aanbesteden op basis van het UAR 2001. ( zie pagina 11 van gemeentelijke beleidsregels inzake aanbestedingen )

Ik vraag hiervoor uw aandacht,

Hoogachtend


Ir. K. Wubs