De volgende brief hebben wij gestuurd aan het college.

De laatste tijd wordt onze fractie regelmatig benaderd door inwoners van Partij-Wittem en mensen uit het verenigingsleven die klagen over de deplorabele toestand waarin zich het gemeenschapshuis A Ge Wienhoes op dit moment bevindt.

Ondanks veel toezeggingen van wethouder Verhoeven is er ruim twee jaar niets gebeurd, waardoor het gebruik van het gemeenschapshuis voor de gebruikers en vooral voor de dorpsverenigingen steeds minder aantrekkelijk wordt.

Eerst kon de wethouder zich nog verschuilen achter het gegeven dat het Stichtingsbestuur hiervoor verantwoordelijk was, maar sinds 1 april 2008 heeft de gemeente het beheer van het gemeenschapshuis overgenomen. Op die datum is de huurovereenkomst met het Stichtingsbestuur namelijk opgezegd en is het NV Vrijetijdscentrum verantwoordelijk voor het beheer.

Sindsdien is er geen enkele verbetering in de zeer slechte toestand van de accommodatie gekomen, ondanks gedane beloften. Ook het feit dat dorpsverenigingen bij hun activiteiten in het gemeenschapshuis een gedeelte van (drank)inkomsten moeten gaan afdragen aan de gemeente is niet erg aantrekkelijk, liever nog verontrustend.

Wel is er met veel bombarie een plan gepresenteerd voor een nieuwe gemeentelijke sportaccommodatie te Partij, maar over het gemeenschapshuis geen enkel nieuws. Ondertussen is er wel aan kapitaalvernietiging gedaan door de door het Stichtingsbestuur gestarte verbouwing van het gemeenschapshuis stop te zetten en de reeds uitgevoerde bouwput dicht te gooien met zand. Daarbij mag aangetekend worden dat het Stichtingsbestuur een door de gemeente verleende vergunning had waarbij zelfs door de gemeente een bouwcoördinator was aangewezen om de verbouwingswerkzaamheden te begeleiden. Scheuren in de basisschool en de hoge grondwaterstand waren toen argumenten om de bouw stil te leggen. Of speelden er toen al andere belangen om deze bouw stil te leggen? Immers in de polders in Holland bouwt men al jarenlang op een niveau ver beneden de zeespiegel, zonder enige bouwtechnische problemen.

Helaas zijn de door het Stichtingsbestuur op advies van de gemeente gemaakte kosten voor de verbouwingsplannen ondanks gedane toezeggingen nog steeds niet betaald.

Verder is de communicatie naar de gebruikers van het gemeenschapshuis van dien aard dat niemand weet wat er nu gaat gebeuren, ondanks door wethouder Verhoeven persoonlijk gedane toezeggingen om heel open te communiceren en de gemeenschap Partij op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Maar van de wethouder geen nieuws; hij laat het maar allemaal op zijn beloop.

Het wordt ondertussen tijd dat er aan de gemeenschap Partij-Wittem duidelijkheid wordt gegeven hoe het nu verder gaat met hun gemeenschapshuis.

De tijd van veel beloven en weinig geven is voorbij.

Het wordt nu tijd de wethouder ter verantwoording te roepen voor de door zijn toedoen in de gemeenschap Partij niet meer acceptabele situatie ten aan zien van het gemeenschapshuis. Het is nu van belang wat de mensen van Partij willen en niet wat wethouder Verhoeven wil.

Mocht er op korte termijn geen bevredigende reactie komen dan zullen wij als fractie een bijeenkomst in Partij organiseren waarbij wij alle fracties en alle gebruikers uitnodigen om hun te informeren over de manier waarop de door wethouder gedane toezeggingen kunnen worden uitgevoerd. Toezeggingen die nu gebaseerd moeten worden op de wensen van het verenigingsleven van Partij-Wittem en niet meer gerelateerd moeten worden aan onderwerpen als ‘gemeentelijk sportcomplex’ of ‘accommodatiebeleid’.

Namens de Fractie Franssen:

Piet Franssen, fractie voorzitter.

Roel Ronken, Raadslid.

Jo Nix, Raadslid.

Een kopie van deze brief hebben wij doen toekomen aan alle inwoners van Partij-Wittem en aan alle bestuursleden van de verenigingen uit Partij-Wittem. Een kopie van deze brief is verstuurd naar alle Raadsleden en RTG-leden.