Wij als Fractie Franssen hebben met een aantal bewoners in uw wijk de afgelopen jaren meermaals gesproken. Een prangende kwestie was en is de rijrichting in de buurt, maar in 2008 hebben wij ook uitvoerig met een aantal bewoners gesproken over het speelterreintje gelegen aan de Dr. Schepelstraat. Ons inziens een situatie die niet waardig is voor u, uw buurt en zeker de kinderen die er in wonen, leven en bovenal willen spelen! Naar aanleiding van dit overleg hebben wij vervolgens (in overleg met de bewoners) een brief geschreven. De kwestie had in ieder geval aandacht nodig! Mede naar aanleiding van deze brief heeft er een overleg van de bewoners met de gemeente plaatsgevonden.

In de raadsvergadering van januari van dit jaar heeft de raad het nieuwe speelruimtebeleid aangenomen. Wij als Fractie Franssen zijn blij met dit nieuwe beleidsstuk, want in het nieuwe beleid is er meer financiële ruimte en wij denken dat ontwikkelingen sneller gaan en initiatieven sneller vorm krijgen. Het is dan ook onze hoop dat er op korte termijn verbetering zal komen in de situatie in en rondom het speelveld, want de jeugd in uw buurt moet de kans krijgen te spelen.

Onze fractie zal in ieder geval de spreekwoordelijke vinger aan de pols houden en wij staan altijd open voor vragen en opmerkingen van uw kant.

Gedurende de afgelopen weken zijn wij benaderd door bewoners van Dr. Schepelstraat en omliggende straten te Gulpen betreffende de daar gelegen speelplaats (speelveld tussen de Dr. Schepelstraat en de Dr. Haackstraat). Vol verbazing zijn wij deze week ter plaatste geweest, hebben met de buurtbewoners uitvoerig gesproken en hebben wij kennis genomen van de abominabele slechte staat waarin het speelveld zich momenteel bevindt. Wij willen voorop stellen dat wij de huidige staat van het speelveld alsmede het aanwezige speeltoestel en de modderpoelen een aanfluiting vinden voor de buurt, zeker als wij er rekening mee houden dat volgens opgave van de buurtbewoners er 103 kinderen in de buurt wonen, leven en uiteraard spelen!

Gedurende ons bezoek hebben wij van de bewoners begrepen dat zij zelf niet stil hebben gezeten en initiatieven hebben opgepakt om de toestand van het speelveld te verbeteren. Bovendien hebben wij vernomen dat er al enige tijd een werkgroep bestaat, er handtekeningacties zijn geweest en nog steeds lopen, de buurtbewoners een aantal toezeggingen hebben gekregen vanuit de gemeente en betrokken partijen dat er snel acties zou worden ondernomen. Wij schamen ons er als volksvertegenwoordigers voor dat de werkgroep al sinds 2006 bestaat, het probleem eigenlijk al veel langer speelt en dat tot op heden nog geen enkel resultaat is geboekt. Uiteraard begrijpen wij volledig de frustratie van de buurtbewoners en hun onvrede en wij streven ernaar de buurtbewoners te helpen met het komen tot een spoedige oplossing cq verbetering en wij zijn volledig ervan overtuigd dat de gemeente (met andere woorden het college en onze collega raadsleden) eenzelfde doel voor ogen hebben!