Informatieavond op 2 juni 

Op maandag 2 juni 2008 organiseert de gemeente een informatieavond over de geplande ontwikkeling en bouw van een nieuw Regionaal Centrum voor het Kind (Regionaal Centrum voor Jeugd, Educatie Zorg en Welzijn – RCJEZW) in de kern Gulpen in de buurt van het gemeentehuis. U bent welkom vanaf 19.30 uur in ontmoetingscentrum De Timpaan, Rosstraat 1 in Gulpen. Omwonenden van het plangebied zijn schriftelijk uitgenodigd voor de bijeenkomst. Dat geldt ook voor de mensen die zich verenigd hebben in het Burgerinitiatief Centrumplan Gulpen. De oproep op deze gemeentepagina is bedoeld voor andere belangstellenden.

Het Centrum voor het Kind (RCJEZW) is een gebouw waarin zeker de bestaande basisscholen (inclusief expertise centrum), peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, welzijnswerk, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg onderdak vinden. De voorziening krijgt een regionale functie en sluit bijna naadloos aan bij de plannen van de rijksoverheid om in alle gemeenten uiterlijk in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin te realiseren.

Op 2 juni krijgt u een presentatie te zien van de uitgevoerde vlekkenstudies. Ook wil de gemeente graag de mening van omwonenden over deze studies horen. Centraal bij de vlekkenstudies staat de locatiekeuze van het Centrum voor het Kind en nog niet de concrete gebouwelijke invulling daarvan. De mogelijke plekken waar het centrum komt, zijn de locaties van de huidige Bernardusschool óf die van de huidige Triangelschool.

De keuze voor een locatie wordt op 5 juni voorgelegd aan het Ronde Tafel Overleg, met als doel bespreking in de raadsvergadering van 3 juli a.s.