Gulpen-Wittem – 30 mei 2008 – Tijdens een overleg op 29 mei 2008, tussen vertegenwoordigers van het Comité Bewoners Euverem, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), politie Krijtland en de gemeente Gulpen-Wittem, deelde de clustermanager Limburg van COA, de heer S. Robroek, mee dat het COA het park in Euverem na 26 september 2008 niet meer zal gebruiken. De urgentie voor de Tijdelijke Noodopvang voor Potentiële Asielzoekers (TNV) is weg, dus is het park niet meer nodig voor COA. COA zal de gemeente Gulpen-Wittem nog schriftelijk informeren over dit standpunt.

Fractie Franssen is tevreden met de uitspraken van het COA en het college en hoopt dat de verantwoordelijk wethouder daad bij het woord kan voegen om het toerisme en de reacreatieve sfeer van Euverem samen met de Veluwse Vastgoed Combinatie II te gaan verbeteren.