Iedereen is er de afgelopen maanden wel mee  bezig geweest, de situatie rondom het te realiseren sportcomplex in Partij.

Ook de Stichting Milieufederatie Limburg heeft gereageerd op het voornemen om in Partij een sportcomplex te realiseren.
de Stichting Milieufederatie Limburg is het er net als de Fractie Franssen mee eens dat het geen goed plan is om op de huidige aangeworven locatie een grootschalig sportcomplex te gaan realiseren. Dit omdat de locatie een waardevol natuurlijk gebied is midden tussen de Geul en de Selzerbeek. Het voornemen is volgens de Stichting Milieufedratie Limburg strijdig met het ruimetelijk en waterbeleid van de Provincie en het Waterschap ter plekke.