Multifunctionele gymzaal in Mechelen opnieuw aan de orde (MAM)

Afgelopen 7 april diende er opnieuw gestemd te worden over de multifunctionele accommodatie in Mechelen. Aanleiding hiervoor was dat tijdens de raadsvergadering van 24 februari geen rechtsgeldig besluit zou zijn genomen. Omdat ook de oppositiepartijen zich van hun beste kant lieten zien, hieronder een kort verslag van het agendapunt met de partijstandpunten. De oppositie had… [lees meer]

MFA voor Mechelen

Op 24 februari hebben wij samen met de fracties CDA en GroenLinks (die de vergadering toen al verlaten hadden) een initiatiefvoorstel ingediend om Mechelen qua gemeenschapsvoorziening toekomstbestendig te maken. Al meer dan 20 jaar praten de gemeente en de verenigingen over de realisatie van een gemeenschapsvoorziening / Multifunctionele Accommodatie in Mechelen. De laatste 5 jaren is… [lees meer]

Gymzaal Mechelen multifunctioneel

Het ziet er naar uit dat de gymzaal bij de basisschool in Mechelen wordt verbouwd zodat hij ook te gebruiken is als uitvoeringszaal. Mechelen heeft grote behoefte aan zo’n zaal. De gemeente heeft de klankbordgroep, waar de verenigingen uit Mechelen in vertegenwoordigd zijn, voorgesteld om de gymzaal zodaning aan te passen dat hij ook gebruikt… [lees meer]

Aan de slag met A ge Wienhoes

Gemeenschapshuis A ge Wienhoes in Partij moet over een maand of veertien, vijftien helemaal opgeknapt zijn. Die toe- zegging deed wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem gisteren. Onlangs is een werkgroep samengesteld met daarin de gebruikers van A ge Wienhoes. Dat zijn onder meer de fanfare, de toneelvereniging en de carnavalsvereniging. Die werkgroep moet een programma van eisen… [lees meer]