Het partijbestuur van Fractie Franssen bestaat uit de onderstaande personen.