Het gaat niet altijd om grote projecten. Het zijn vaak de kleine dingen, die de aantrekkelijkheid van een buurt of straat vergroten. Het is zaak dat de politiek dat ook ziet en wat dat betreft kunnen wij op de medewerking van de Fractie Franssen en de wethouder rekenen. Met steun van de gemeente konden in de Del een speeltuintje maken, zoals dat ook gebeurde in Wijlre. Onze wens, dat de Kampsweg spoedig wordt opgeknapt, is inmiddels in het wegenplan opgenomen. Dat is niet alleen verkeerstechnisch gewenst, maar zal ook de leefomgeving sterk verbeteren. Zo zijn er nog een aantal zaken, waarvoor ik met de fractie zal ijveren. Ja, ook de buitengebieden krijgen alle aandacht.

 

Als u meer wilt weten, klik dan hier