Het flora- en faunabeheer in onze regio is voor mij een belangrijk aandachtspunt. Zoals ook de belangen van de agrarische en toeristische sector mij na aan het hart liggen. Als raadslid van de Fractie Franssen wil ik ervoor pleiten, dat de controle en handhaving in het buitengebied – het kapitaal van onze gemeente – wat betreft de illegale stortingen en milieudelicten wordt verscherpt. De levensvatbaarheid van de kleine dorpen zoals Wahlwiller en Nijswiller moeten we waar mogelijk in stand houden en bevorderen. Als raadslid wil ik graag een pleitbezorger voor hen zijn zoals ik ook veel inwoners in de afgelopen vier jaar behulpzaam heb kunnen zijn. Met uw vertrouwen blijf ik dat graag doen.

 

Als u meer wilt weten, klik dan hier

 

ROBERT PUTS: AANDACHT VOOR LANDSCHAP

Robert Puts is verknocht aan het Heuvelland. Hij geniet volop van natuur en landschap en het cultureel erfgoed daarin. Het soms barre weer van de afgelopen dagen deerde hem daarbij nauwelijks om op stap te gaan voor de komende gemeenteraadsverkiezing. Als raadslid van de Fractie Franssen heeft hij de afge

lopen vier jaar veel aandacht geschonken aan niet alleen de gewenste of noodzakelijke voorzieningen in zijn woonplaats Wahlwiller, maar ook in de andere kernen. Flora en fauna genoten daarnaast alle aandacht. Robert, gadegeslagentijdens een ijzige trip door Terziet: “Wat is er nu mooier dan dit landschap met die vakwerkbouw. Alleen hoorde ik van de bewoners, dat de weg in Terziet wel aan onderhoud toe is. Dat was bekend – zo hoorde ik van wethouder Piet Franssen – de Terzieterweg staat op het onderhoudsprogramma voor dit jaar”.