Math Wenders is jaren verbonden met de Fractie Franssen. Een van de werkers op de achtergrond die burgers steeds de weg weet te wijzen in de doolhof van het ambtelijk/bestuurlijk gebeuren. Al tientallen jaren is Math actief voor zowel het zaalvoetbal (ZVV Galouppe) als het tafelvoetbal (’t Tepke). Beide bloeiende verenigingen hebben menig inwoner veel sportief plezier bezorgd.