Nieuwe plaatsnaamborden

Ze zullen er uiteindelijk dan toch komen, de nieuwe plaatsnaamborden. Voor ons als fractie Franssen een goed besluit. Veel borden zijn versleten en vernield, sommige zelfs onleesbaar. Wij vinden dat dit geen goede uitstraling is voor de gemeente. Maar ook het besluit om de plaatsnaam in het dialect erbij te vermelden vinden wij super. Op… [lees meer]

Honden aan de lijn

Fractie Franssen en CDA hebben op de Raadsvergadering van 9 oktober gepleit  voor een aanpassing van de plaatselijke verordening. CDA en onze fractie vinden dat er vaak levensgevaarlijke situaties ontstaan bij het laten loslopen van honden in de vrije natuur. Niet alleen voor de mens en kleine kinderen, maar ook andere dieren ondervinden hinder van… [lees meer]

Fractie Franssen tegen Geulbrug

Fractie Franssen is geen voorstander van een te realiseren brug bij Engwegen / Stokhem. Maar ook de bewoners, Provinciale Staten en GroenLinks zijn felle tegenstander. In 2004 was het college van de gemeente Valkenburg a/d Geul al voornemens een brug te plaatsen, van dit plan werd echter afgezien nadat de bewoners bezwaar hadden gemaakt. Nu… [lees meer]

Natuur en Landschap woedend!

Stichting Natuur en Landschap is woedend op de reactie van wethouder Bormans van de gemeente Gulpen-Wittem die de wethouder liet blijken op de aantijgingen van Fractie Franssen en GroenLinks  in het recente artikel: ‘College Gulpen-Wittem houdt niets achter’ in het weekblad Heuvelland aktueel van woensdag 8 oktober jongstleden. De reactie van wethouder en loco-burgemeester Bormans… [lees meer]

VROM uit forse kritiek op Bestemmingsplan Buitengebied Gulpen-Wittem

GroenLinks-fractie en de Fractie Franssen zijn in het bezit gekomen van een brief van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, die tot nog toe geheim isgehouden door het College van Burgemeester & Wethouder van de Gemeente Gulpen-Wittem. In de brief d.d. 22 mei 2008 uit de directeur van de VROM-inspectie Regio Zuid, mevrouw… [lees meer]